Over ons

Ontstaan

Stichting Hulp- en ontmoetingscentrum Portland is ontstaan vanuit de voormalige gereformeerde kerk in Charlois. Deze kerk is samengegaan met de Hervormde Gemeente in Charlois in de Protestantse Gemeente Charlois. Daarmee kwam het gebouw van de Bethelkerk aan de Boergoensevliet beschikbaar voor nieuwe bestemmingen. Verschillende kerken maken gebruik van het gebouw, maar omdat de eigenaars van het pand de wens hadden dat het ook echt ter beschikking kwam voor iedere bewoner van Charlois is besloten deze stichting op te richten

Missie

Wij organiseren maatschappelijke en diaconale activiteiten organiseren die gericht zijn op het zelfstandig functioneren van de inwoners van Charlois, en elkaar helpen bij het ontwikkelen van vaardigheden, gaven en talenten. Ook bieden we een helpende hand aan iedereen die dat nodig heeft

Doelstellingen

Al onze activiteiten zijn er op gericht steun te verlenen aan de mensen die moeite hebben aansluiting te vinden in de maatschappij. Armoede en eenzaamheid zijn onze speerpunten, kwetsbare ouderen en ook jongeren hebben ook onze focus. Onze doelstelling is mensen met elkaar te verbinden, de zelfredzaamheid te vergroten, en een hecht netwerk van samenwerkende partijen te faciliteren.