Geven aan Portland?

Onze stichting heeft geen winstoogmerk, en is voor een groot deel van haar activiteiten afhankelijk van giften. Mocht u overwegen ons werk te steunen door een financiële bijdrage, dan kan dat door uw gift over te maken op rekeningnummer: NL68RABO0311225756 t.n.v. Stichting Hulp- en ontmoetingscentrum Portland te Rotterdam

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!