Bestuur

Hulpcentrum Portland heeft een volledig onafhankelijk bestuur, dat toeziet op de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden, het bewaken van de visie, en het nemen van verantwoording over financiën.

Voorzitter (interim:) A.P. Davelaar

Secretaris:  B.M. Vahl

Penningmeester: B.A. van Velzen

 

 

De dagelijkse leiding is in handen van:

 

M. (Martin) Padmos,  budgetbeheer & bewindvoering

Er zijn in de wijk veel kwetsbare mensen. Prachtige mensen met talent en te gelijkertijd mensen die hulp en ontmoetingen nodig hebben. Vanwege mijn financiële achtergrond (bedrijfseconoom) hou ik me graag bezig met de financiën van de stichting en help graag mensen die zich in financieel zwaar weer bevinden. Mijn overtuiging is dat iedereen een schepsel van God is en recht heeft op medeleven, hulp & ontmoeting!

Daniel van der Ham
projectcoördinator
Fondsenwerving
netwerker
vrijwilligerscoach

In 2015 zijn we met ons gezin in deze prachtige wijk komen wonen, en ik ben gelijk van Charlois gaan houden. het is een dorpje in de stad. Ik hou er van om me praktisch in te zetten voor de mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken, en wil niets liever dan de mensen om me heen enthousiast maken om samen hun schouders er onder te zetten! Want Charlois verdient beter!

Beloningsbeleid:

Het bestuur van stichting Hulp- en ontmoetingscentrum Portland ontvangt geen vergoedingen voor haar werkzaamheden als bestuurder. Wel zijn onkostenvergoedingen mogelijk voor bijvoorbeeld reis- en verblijfkosten