ANBI

ANBI – geregistreerd

Onze stichting is als ANBI aangewezen en geregistreerd. We zijn bekend bij de belastingdienst onder RSIN 856409455. Hierdoor kunt u giften aan onze stichting meenemen bij de giftenaftrekpost voor uw inkomstenbelasting. 

Wij zijn te allen tijde transparant over de wijze waarop wij onze gelden besteden. Om u hier inzage in te geven publiceren we onze jaarcijfers ook op de onderstaande pagina’s. Hier kunt u de jaarverslagen vinden én de financiele jaarverslagen. 

Voor het uitvoeren van haar taken ontvangt ons bestuur geen vergoeding, met uitzondering van een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Voor een groot deel zijn we voor onze activiteiten afhankelijk van giften. U kunt het overmaken op ons rekeningnummer: NL68RABO0311225756 t.n.v. Stichting Hulp- en ontmoetingscentrum Portland te Rotterdam.

Klik voor de jaarverslagen in 2019 op onderstaande link: Jaarverslag 2019

Klik voor de jaarverslagen in 2018 op onderstaande link: Jaarverslag 2018

Klik voor de jaarverslagen in 2017 op onderstaande link: Jaarverslag 2017

Klik voor de jaarverslagen in 2016 op onderstaande link: Jaarverslag 2016