Een thuis voor iedereen

Onze projecten

Voedselbank

Elke vrijdag bent u als uw aanvraag is goedgekeurd van harte welkom in ons gebouw: Boergoensevliet 24, 3082 KT Rotterdam. 
Link naar pagina

Direct contact

St. Hulpcentrum Portland

Over ons

Onstaan: 

Op 27 mei 2016 is de stichting Hulp- en Ontmoetingscentrum Portland geboren en met notariële akte opgericht. De
vereiste 3 mensen van het bestuur waren aanwezig. De stichting is ontstaan
vanwege de behoefte aan een officiële maatschappelijk instelling met
activiteiten die primair georganiseerd worden voor de wijken Carnisse en Charlois.
 Bewoners van andere wijken zijn
natuurlijk ook van harte welkom. Deze activiteiten onderscheiden zich van
andere activiteiten in het Portlandzalencentrum en activiteiten van het  Anker en Project Samenwerking die van
evangelisatorische aard zijn. Daar waar mogelijk wordt er wel maximaal samengewerkt. 

Missie: 

De stichting wil maatschappelijk en diaconale activiteiten organiseren gericht op het zelfstandig functioneren van de medemens en wil de gaven en talenten van wijkbewoners verder ontwikkelen. Zij die structureel niet kunnen komen tot zelfstandigheid wil ze een helpende hand blijven bieden. 

.

Knop

© 2019 Stichting Hulp- en Ontmoetingscentrum Portland - Powered by Webcart Basics